De taal van Batik

Menteng 1958Ik ben geboren op 31 oktober 1952 in Djakarta Indonesië. Een rumoerige stad in die tijd en nu nog steeds. Moeder is een Indisch meisje geboren in Soekaboemi uit de Sundanese vrouw Iti en Otto Rudolf de Thouars geboren te Bandung. Vader is een Nederlandse soldaat. In 1952 is de vrijheidsstrijd in volle gang en er heerst terreur. De angst voor aanvallen van pemudas is beklemmend en bedreigend.

De eerste zes jaar groei ik op in Menteng. Vanuit de veilige slendang van moeder of Mani maak ik op jonge leeftijd kennis met de feeërieke werking van de batik en de kleuren van gestapeld fruit. In 1958 volgt de voldongen vlucht naar Nederland. 6 weken op de boot. 6 weken verte en 6 weken lucht. Eenmaal in Nederland is het Integreren en niet zeuren. Na een aanstelling op de Universiteit Nijmegen, als wetenschappelijk onderzoeker bij gynaecologie – een functie die bij gebrek aan financiële middelen ophield –, besloot ik de Akademie voor Beeldende Kunst in Arnhem te volgen.

stapelsfruit

Zo bleef ik onderzoeker maar zette mijn activiteiten op een andere manier en op ander niveau voort”. Steeds blijft Indonesië een rol spelen, tijdens mijn studie en daarna. “Schaduw theater” , “eerste hechting”, “part of the universe” zijn titels van werken. Indonesië is altijd aanwezig. Toch duurt het tot 2015 voordat ik, met vrouw en kinderen weer terug ben in mijn moederland. Weer terug bij de stapels fruit op de markt en de betoverende batik. Terug in een rijk land dat honderden jaren kolonialisme heeft overleefd. Een multicultureel land dat zoekt naar identiteit. Het idee voor een nieuw werk is geboren, “Bahasa batik, de taal van batik”.

De taal van batik is een kunstproject over bronnen, oorsprong, hechting, bewustwording, samenhang en samenleving waarbij batik en de Pancasila inspiraties en uitgangspunten zijn. Door verbindingen met ondernemers, kunstenaars, wetenschappers en de gemeenschap worden inhoud en uitgangspunten van batik en de pancasila opnieuw en op een de wijze onder de aandacht gebracht.
Inhoudelijk verbonden met kunstenaars als Joseph Beuys [sociaal plastik], Malewitsch [Die Gegenstandslose Welt], John Cage [The anarchy of silence], Ai Wei Wei, Jochen Bockenmuhl [Lebenszusammenhange], Alit Djajasoebrata [Flowers from Univers] en Levinas [Totaliteit en Oneindigheid].

Uitgangspunten

Pancasila
Batik verhoudingen kleur compositie

Kunstenaar Artworks Paintings Projects & Photography